7 cytatów z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej na Tydzień Miłosierdzia

1.”O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie. Szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary” (Dz 62)

2.”Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaska Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko.”(Dz 287)

3.”Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w nim a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym Towarzyszem.”(Dz 318)

4.”Kiedy się w czym waham, jak postąpić, pytam się zawsze miłości, ona najlepiej doradza.” (Dz 1354)

5.”Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią jej trudności ani przeciwności, jak miłość jest mocna mimo wielkich trudności- tak też jest wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu.” (Dz 140)

6.”Wielka miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość. ” (Dz 302)

7.”Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma.” (Dz 1578)

17 kwietna – wspomnienie św. Katarzyny Tekkawitha – Patronki DA Przystań

Święta przyszła na świat w 1656 r.  jako córka wodza w plemieniu Indian irokeskich – Mohawków. Nadano jej imię „Tekkawitha”, co znaczy „Ona porządkuje sprawy”.

Źródło: brewiarz.pl

Tekkawitha w wieku 4 lat straciła rodziców i rodzeństwo w wyniku epidemii ospy. Ona sama przeżyła, ale na twarzy pozostały jej rozległe blizny. Wkrótce do jej wioski przybyli misjonarze – jezuici. Z ich rąk otrzymała chrzest święty i nowe imię – Katarzyna.

Odtąd Katarzyna Tekkawitha żyła zgodnie z przykazaniami, bez reszty oddawała się modlitwie, pracy z dziećmi i opiece nad chorymi. W wolnych chwilach wyrabiała z drewna małe krzyżyki, które rozdawała Indianom. Szybko zaczęto ją nazywać „Lilią Mohawków”.

Zmarła w wieku 24 lat w Wielką Środę. „Jesos konoronkwa”, czyli „Kocham Cię, Jezu” – to były jej ostatnie słowa. Po śmierci z jej twarzy w cudowny sposób zniknęły blizny po ospie.

 

„Wielki Rybak” L.C. Douglas

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»  Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. „

Mt 16, 15-20

„Wtedy Jezus im rzekł: «Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.  Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei».  Na to rzekł Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!» Odpowiedział mu Jezus: «Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz».”

Mk 14, 27-30

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!»  I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!

J 21, 15-17

Kim był Szymon Piotr? Jak wyglądało jego codzienne życie? Z czym się zmagał? O co się martwił? Dlaczego odpowiedział na wezwanie Jezusa Chrystusa i towarzyszył mu aż do końca?

Książka „Wielki Rybak” pomaga jeszcze raz zagłębić się w życie i śmierć Jezusa Chrystusa, ukazując je oczami prostego, pełnego wątpliwości  Szymona oraz głęboko wierzącego, Świętego Piotra.

Książka spodoba się z pewnością wszystkim miłośnikom powieści historycznych. Klimat książki można porównać do „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Szczególnie powinien ją przeczytać ten, kto jest ciekawy, jak potoczyły się losy bohaterów „Szaty” L.C. Douglasa.

Doskonała lektura na Wielki Post i Wielkanoc!

„Szata” – lektura na Wielki Post

 „Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.” 

J 19, 23-24

Czy zastanawialiście się kiedyś, komu przypadła szata Jezusa Chrystusa? Kim był rzymski żołnierz, na którego wskazał rzucony pod krzyżem los? Jak potoczyło się jego dalsze życie? Co zrobił z wylosowaną szatą? Jedną z możliwych odpowiedzi znajdziecie w książce L.C. Douglasa pt.:”Szata”. Polecamy na Wielki Post!

Cytaty z Pisma Świętego na okres sesji

Poniżej znajdziecie cytaty z Pisma Świętego, które podniosą na duchu przed każdym zaliczeniem i egzaminem.

Nauka to też radość…

„Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny. Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce.”
Syr 6,18-19

 „Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność:   dla prawych On chowa swą pomoc, On – tarczą żyjącym uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych.  Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę,  gdyż mądrość zagości w twym sercu, wiedza ucieszy twą duszę.”

Prz 2,6-10

 „Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu.” 

Syr 14,20

Jeżeli czeka Was egzamin ustny…

Nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane.

Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.”

Mk 13,11

” Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle! „

Syr 5,11-12

A dla tych najbardziej zestresowanych…

Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”

Mt 14,27

„Swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.”

Ps 91, 11

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”

Rz 8,31

Powodzenia!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Słowami wiersza życzymy prostych, rodzinnych, pełnych pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia!

Pomódlmy się w noc betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.

Aby się wszystko uprościło –
było zwyczajne – proste sobie –
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska – cichych, ufnych –
na zawsze wzięła w swoje ręce.

Jan Twardowski

Wiersz staroświecki

                              WILLIAM ADOLPHE BOUGUEREAU "PIEŚŃ ANIOŁÓW"

IV Niedziela Adwentu

Cztery niedziele adwentu

cztery świece w wieńcu adwentowym

 cztery wieczory z poezją i malarstwem 

Odwiedzaj naszą stronę internetową w kolejne niedziele grudnia i zobacz jak widzi Święta Bożego Narodzenia wrażliwe oko artysty. Pozwól sobie na chwilę refleksji i przygotuj się na przyjście Zbawiciela.

 

                                   Caravaggio "Boże Narodzenie"