2. Jan Paweł II o symbolice różańca

„Tradycyjnie do odmawiania różańca używa się koronki. W najbardziej powierzchownej praktyce staje się ona często przedmiotem, który służy po prostu do odliczania kolejnych Zdrowaś Maryjo. Służy ona jednak również wyrażeniu symboliki, która może nadać kontemplacji nową treść. W związku z tym trzeba najpierw zauważyć, że koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego, który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. Na Chrystusie skupia się życie i modlitwa wierzących. Wszystko od Niego wychodzi, wszystko ku Niemu zdąża, wszystko przez Niego, w Duchu Świętym, dochodzi do Ojca. Jako pomoc w liczeniu, wyznaczając rytm posuwania się w modlitwie, koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę kontemplacji i doskonałości chrześcijańskiej.”

Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae

Coś dla ducha w październiku

Drodzy Studenci!

Dziś wyjątkowy dzień! Rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej i oczywiście rozpoczynamy także nowy rok akademicki. W związku z tym w październiku na stronie DA Przystań będą się pojawiały co jakiś czas krótkie wpisy na temat różańca świętego. Niech będą dla nas przypomnieniem i zachętą do tego, aby wejść w mury uczelni razem z Maryją!

1. Różaniec – słowo wstępu

Słowo różaniec pochodzi od łacińskiego rosa  – róża lub rosarium – ogród różany. Początki tej modlitwy sięgają Średniowiecza. Pięćdziesięciokrotne odmówienie Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo zastępowało mnichom, którzy nie potrafili czytać i pisać, obowiązek modlitwy psalmami. Dlatego też różaniec określa się czasami jako Psałterz Najświętszej Maryi Panny. Z biegiem czasu pobożność ludowa wykształciła bogatą symbolikę różańcową. Odmawiane Zdrowaś Maryjo tworzą wieńce z róż przeplatane liliami (Ojcze Nasz) i składane u stóp Rosa Mistica – Róży Duchownej, Matki Bożej.

DA Przystań powraca z Białego Dunajca

 

Biały Dunajec:

 1. wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim;
 2. rzeka w Polsce, prawy dopływ Dunajca;
 3. obóz adaptacyjny duszpasterstw akademickich Wrocławia i Opola.

Hasło „Biały Dunajec” skrywa wiele różnych znaczeń. Te podstawowe można znaleźć w Internecie, podane w formie słownikowych definicji – wieś, rzeka, obóz studentów. Czy to jednak na pewno wszystko? Nie! Każde duszpasterstwo tworzy swoją własną, niepowtarzalną i wyjątkową definicję „Białego Dunajca”.  Stworzyliśmy ją także my – DA Przystań. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dwóch tygodni, spędzonych przez nas tego lata w Tatrach.

Biały Dunajec z Przystanią:

 1. msza święta na szlaku;
 2. Anioł Pański odmawiany na Rysach;
 3. smak konserwy na 2000 m.n.p.m.;
 4. wieczory spędzone z gitarą i śpiewnikiem;
 5. 14 – dniowy kurs opowiadania sucharów;
 6. najlepsza szarlotka w Tatrach;
 7. podróż, która prowadzi przez góry do Boga, do samego siebie i do drugiego człowieka;
 8. ………………………………………………………………………………………………………..

Wakacje to piękny czas, ale żeby podróżować i przeżywać kolejne przygody trzeba mieć jednak skąd wyruszać i do czego wracać. Trzeba mieć swoją przystań – DA Przystań. Czy chciałbyś współtworzyć to miejsce? Definicja jest jeszcze niedokończona i czeka, abyś ją uzupełnił o swoje przemyślenia, poświęcając czas, dzieląc się talentem i zarażając pasjami.

Przyjdź, zobacz i … zarzuć kotwicę w DA Przystań!

Z cyklu: Święci nie tylko od święta

Św. Józef – opiekun kobiet i wzór mężczyzny

Drogie Panie!

Św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, który „…wziął swoją Małżonkę do siebie.” (Mt 1, 24-25) jest opiekunem każdej z Was.  Swoim ukrytym życiem odsłania przed Wami piękno Matki Bożej – najlepszego wzoru kobiecości.

Drodzy Panowie!

Na kartach Ewangelii z ust św. Józefa nie pada ani jedno słowo. Cieśla z Nazaretu to człowiek czynu, który „zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański…” (Mt 1, 24-25). W milczeniu żył, pracował, służył i kochał. Cisza, którą pielęgnował w swoim sercu, pozwoliła mu usłyszeć i przyjąć głos z nieba, zrobiła miejsce dla Maryi Panny i Syna Bożego.

Każdy z nas może czerpać z piękna Świętego Józefa.

W sposób szczególny do św. Józefa należy się modlić:

 • prosząc o łaskę dobrego męża i dobrej żony;
 • w narzeczeństwie;
 • oczekując dziecka;
 • prosząc o pokój i miłość w rodzinie;
 • prosząc o odnalezienie osób zaginionych lub zagubionych;
 • prosząc o dobrą pracę;
 • w każdej sprawie trudnej lub beznadziejnej;
 • prosząc o dobrą śmierć oraz w godzinę śmierci przy umierającym.

Pomyśl, o co TY szczególnie chciałbyś się modlić i wyślij telegram do Św. Józefa!

Telegram do św. Józefa

czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku.

Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia lub w trzech godzinach po sobie następujących.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie. Oddaję Ci też hołdy czci, wdzięczności i ofiary składane przez wiernych od wieków aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę… (wymienić intencję). Pospiesz mi na ratunek, święty patriarcho, i pociesz mnie w tym zmartwieniu. O święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, wysłuchaj mnie!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… (wymienić intencję).

O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas.