„Żołnierze Wyklęci – postacie historyczne czy współczesne wzory?”

6 marca o godzinie 19.00  odbędzie się w naszym duszpasterstwie pierwsze spotkanie historyczno-dyskusyjne. Poprowadzi je Damian Olszewski, „przystaniowicz” – student politologii i prawa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!