Z cyklu: Święci nie tylko od święta

Św. Józef – opiekun kobiet i wzór mężczyzny

Drogie Panie!

Św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, który „…wziął swoją Małżonkę do siebie.” (Mt 1, 24-25) jest opiekunem każdej z Was.  Swoim ukrytym życiem odsłania przed Wami piękno Matki Bożej – najlepszego wzoru kobiecości.

Drodzy Panowie!

Na kartach Ewangelii z ust św. Józefa nie pada ani jedno słowo. Cieśla z Nazaretu to człowiek czynu, który „zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański…” (Mt 1, 24-25). W milczeniu żył, pracował, służył i kochał. Cisza, którą pielęgnował w swoim sercu, pozwoliła mu usłyszeć i przyjąć głos z nieba, zrobiła miejsce dla Maryi Panny i Syna Bożego.

Każdy z nas może czerpać z piękna Świętego Józefa.

W sposób szczególny do św. Józefa należy się modlić:

  • prosząc o łaskę dobrego męża i dobrej żony;
  • w narzeczeństwie;
  • oczekując dziecka;
  • prosząc o pokój i miłość w rodzinie;
  • prosząc o odnalezienie osób zaginionych lub zagubionych;
  • prosząc o dobrą pracę;
  • w każdej sprawie trudnej lub beznadziejnej;
  • prosząc o dobrą śmierć oraz w godzinę śmierci przy umierającym.

Pomyśl, o co TY szczególnie chciałbyś się modlić i wyślij telegram do Św. Józefa!

Telegram do św. Józefa

czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku.

Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia lub w trzech godzinach po sobie następujących.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie. Oddaję Ci też hołdy czci, wdzięczności i ofiary składane przez wiernych od wieków aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę… (wymienić intencję). Pospiesz mi na ratunek, święty patriarcho, i pociesz mnie w tym zmartwieniu. O święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, wysłuchaj mnie!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… (wymienić intencję).

O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas.