3. Tajemnice różańcowe – krótkie powtórzenie

Różaniec w zbliżonej do dzisiejszej formie wprowadził i zatwierdził Pius V po soborze trydenckim. Modlitwa ta zawierała wtedy trzy grupy tajemnic: radosne, chwalebne i bolesne. Dopiero Jan Paweł II w  2002 roku zaproponował odmawianie także tajemnic światła, co z czasem stało się w Kościele praktyką.

Tajemnice różańcowe ukazują szczególne momenty życia Jezusa i Maryi. Należy je kolejno rozważać podczas wymawiania Zdrowaś Maryjo. Rozważać czyli rozmyślać nad nimi, zgłębiać,  wczuwać się, medytować.

               Tajemnice są przyporządkowane do poszczególnych dni tygodnia:

  • poniedziałek – tajemnice radosne
  • wtorek – tajemnice bolesne
  • środa – tajemnice chwalebne
  • czwartek – tajemnice światła
  • piątek – tajemnice bolesne
  • sobota – tajemnice radosne
  • niedziela – tajemnice chwalebne