„Wielki Rybak” L.C. Douglas

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»  Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. „

Mt 16, 15-20

„Wtedy Jezus im rzekł: «Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.  Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei».  Na to rzekł Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!» Odpowiedział mu Jezus: «Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz».”

Mk 14, 27-30

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!»  I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!

J 21, 15-17

Kim był Szymon Piotr? Jak wyglądało jego codzienne życie? Z czym się zmagał? O co się martwił? Dlaczego odpowiedział na wezwanie Jezusa Chrystusa i towarzyszył mu aż do końca?

Książka „Wielki Rybak” pomaga jeszcze raz zagłębić się w życie i śmierć Jezusa Chrystusa, ukazując je oczami prostego, pełnego wątpliwości  Szymona oraz głęboko wierzącego, Świętego Piotra.

Książka spodoba się z pewnością wszystkim miłośnikom powieści historycznych. Klimat książki można porównać do „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Szczególnie powinien ją przeczytać ten, kto jest ciekawy, jak potoczyły się losy bohaterów „Szaty” L.C. Douglasa.

Doskonała lektura na Wielki Post i Wielkanoc!