17 kwietna – wspomnienie św. Katarzyny Tekkawitha – Patronki DA Przystań

Święta przyszła na świat w 1656 r.  jako córka wodza w plemieniu Indian irokeskich – Mohawków. Nadano jej imię „Tekkawitha”, co znaczy „Ona porządkuje sprawy”.

Źródło: brewiarz.pl

Tekkawitha w wieku 4 lat straciła rodziców i rodzeństwo w wyniku epidemii ospy. Ona sama przeżyła, ale na twarzy pozostały jej rozległe blizny. Wkrótce do jej wioski przybyli misjonarze – jezuici. Z ich rąk otrzymała chrzest święty i nowe imię – Katarzyna.

Odtąd Katarzyna Tekkawitha żyła zgodnie z przykazaniami, bez reszty oddawała się modlitwie, pracy z dziećmi i opiece nad chorymi. W wolnych chwilach wyrabiała z drewna małe krzyżyki, które rozdawała Indianom. Szybko zaczęto ją nazywać „Lilią Mohawków”.

Zmarła w wieku 24 lat w Wielką Środę. „Jesos konoronkwa”, czyli „Kocham Cię, Jezu” – to były jej ostatnie słowa. Po śmierci z jej twarzy w cudowny sposób zniknęły blizny po ospie.