Duchowość

„Ad Jesum per Mariam” – przez Maryję do Jezusa

Chcemy dobrze poznać Maryję, tę która jest Formą Dei, czyli Formą Boga. Sam Bóg wybrał Maryję, by w niej zamieszkać i przez 9 miesięcy przebywać w Jej łonie. Ofiarowanie Jej swojego życia, sprawia, że formuje się w nas sam Chrystus. Życie w nieustannej bliskości Maryi uzdalnia nas do większej miłości, pokory i służby oraz kształtuje w nas prawdziwe człowieczeństwo. Dlatego też Maryja- Gwiazda Morza (Stella Maris), która niesie Światłość świata, jest główną patronką naszego duszpasterstwa. Maryja spokojnie przeprowadza przez burze życiowe, jest Portem tonących i wszystko, co należy do Niej nie zginie.

Szukamy głębi ducha, uczestnicząc w Eucharystii, która zajmuje najważniejsze miejsce w przeżywaniu naszej wiary- zapewnia nam obecność Chrystusa i duchowy pokarm. A Chrystus przebywając w nas, przenika nasze życie, nasze myśli, uczucia, i relacje.

Karmimy się też Słowem Bożym, które jest „pochodnią”, co oświetla naszą drogę; ”skałą”, na której możemy znaleźć najpewniejsze oparcie i „mieczem obosiecznym”, stawiającym nas w prawdzie. Dlatego też pochylamy się nad tekstami biblijnymi, by lepiej poznać Chrystusa i czytać nasze życie w świetle Ewangelii.